We zijn framed...

Vreemde mensen, dieren en dingen’. Vreemd trekt de aandacht omdat gesocialiseerde diersoorten waaronder wij mensen een voorgeprogrammeerd talent hebben om afwijkingen in patronen waar te nemen. Maar is wat je ziet ‘vreemd’?  Vreemd is een projectie van mij op de werkelijkheid. Maar wat is mijn werkelijkheid? Vreemd vinden we vaak ‘uniek’ en dat is wel geestig want tegelijkertijd moet je normaal doen want dat is al gek genoeg. Uiteindelijk en dat geld ook voor organisaties worden we afgerekend op ons gedrag. Wat we doen maakt ons wat we zijn. Een sterk merk moet principes hebben en dingen doen! Dat levert per definitie frictie op. En die frictie is de beste input voor relevante communicatie rondom je identiteit! Laat mensen van je houden of je haten maar verdwijn niet in nietszeggendheid!

volgende zaak >04-anders.html
< vorige zaak02-de-r.html
hck vreemdmijnhoofd.html
wie ben ikwiebenik.html
wat doe ikwatdoeik.html
zakenzaken-1-2.html
contactcontact.html
linksLinks.html