Kan dat niet efficiënter?

Een steeds groter deel van ons nationale inkomen vloeit voort uit de wereldwijde evolutie van de kenniseconomie. ‘Het nieuwe werken’. Een Apollo programma voor het management van de 21e eeuw. De sociaal maatschappelijke consequenties die dit heeft en het deltaplan dat er moet komen om e.e.a. in goede banen te leiden zullen we hier maar niet te berde brengen.


Veel kenniswerk wordt nog steeds ingericht en bestuurd volgens oude, industriële principes en denkbeelden. Dat werkt niet. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de mensen. Om een begin te maken moet de organisatie ‘gericht’ zijn en daar is visie voor nodig. Een nieuwe visie...

volgende zaak >13-positioneren.html
< vorige zaak11-bakens.html
hck hnwmijnhoofd.html
wie ben ikwiebenik.html
wat doe ikwatdoeik.html
zakenzaken-1-2.html
contactcontact.html
linksLinks.html