Het draait hier als een tierelier...

Als in een groep van honderd mensen zich er tien consequent anders gedragen zal op termijn de hele club achter die tien aanlopen. Volgens een beroemde hondentrainer omdat groepsdieren een aangeboren instinct hebben voor leiderschap. De wetenschap noemt dit verschijnsel ‘de kritische massa’.


Het is dus belangrijk om de kritische massa binnen de organisatie aan de ‘goede’ kant te hebben. Sterker nog dit zou het fundament

onder het werven van personeel moeten zijn. Een kritische massa binnen je bedrijf die zelf creativiteit en structuur aanbrengt en de rest inspireert. Dan krijg je namelijk een heleboel voor gratis!


volgende zaak >16-authoriteit.html
< vorige zaak14-veldtocht.html
hck dynamiekmijnhoofd.html
wie ben ikwiebenik.html
wat doe ikwatdoeik.html
zakenzaken-1-2.html
contactcontact.html
linksLinks.html