Geen sprake van...

Autoriteit. Een woord met een nogal ‘dictatoriale’ resonantie. In de communicatie wordt dit woord meestal vermeden tenzij er met de vuist moet worden geslagen. In het beste geval zijn merken persoonlijkheden met een vriendenclub. Dit collectief van merk en vrienden zorgt voor een natuurlijke aantrekkingskracht op de omgeving. Sommige organisaties proberen daarom wanhopig om van hun dictatoriale karakter af te komen. Dat lukt echter alleen als er sprake is van oprechtheid. Stel je eigen autoriteit dus ter discussie. Behandel anderen zoals je zelf behandelt wil worden en voor je het weet maak je vrienden.

volgende zaak >17-modellen.html
< vorige zaak15-dynamiek.html
hck authoriteitmijnhoofd.html
wie ben ikwiebenik.html
wat doe ikwatdoeik.html
zakenzaken-1-2.html
contactcontact.html
linksLinks.html