Met ‘the right stuff’...

Werken in de fabriek. Werken op kantoor. Werken vanuit huis. Werken in een caravan. Er wordt wat afgewerkt. Toch valt het me op dat het allemaal begint te wringen. Het verzuilde model is aan het instorten. Er breekt door de verregaande globalisering en automatisering een tijd aan waarin werk los komt te staan van vraag en aanbod. Dat is nieuw en heeft nogal wat consequenties. Onze ouders en grootouders zijn in een fundamenteel andere wereld opgegroeid en dat model moet uit ons hoofd en uit ons DNA!

Zwaartekrachtmodellen werken niet in gewichtloosheid en vier dimensies vragen om een andere aanpak dan drie. Ondernemers zullen meer ruimtereizen gaan maken en daar hebben ze ‘the right stuff’ voor nodig...


Zie ook (@)

volgende zaak >18-zien.html
< vorige zaak16-authoriteit.html
hck modellenmijnhoofd.html
wie ben ikwiebenik.html
wat doe ikwatdoeik.html
zakenzaken-1-2.html
contactcontact.html
linksLinks.html