Onze cultuur laat dat niet toe...

Ik wist al heel jong dat kijken iets anders is dan zien en dat zien iets anders is dan inzicht. Inzicht is gekoppeld aan ervaren.

Visie ontwikkelen is ervaring opdoen. Dat is geen passief proces. Ervaren betekent dat je de confrontatie zoekt met het ongekende.

Een fysieke ervaring heeft meer ‘kleefkracht’ dan een formule. Niet dat ik tegen schriftelijke cursussen ben integendeel. Kennis opdoen is een keuze. Opgroeien in een ‘kennis-cultuur’ maakt van kennis opdoen een ervaring en die ervaring onderdeel van jou. Wat is er mooier dan een gecultiveerde cultuur hebben zodat inzicht bij mensen ontstaat simpelweg door onderdeel van je organisatie te zijn.

Het creëren van de juiste cultuur is kennisoverdracht op z’n best...

volgende zaak >19-doelgroep.html
< vorige zaak17-modellen.html
hck zienmijnhoofd.html
wie ben ikwiebenik.html
wat doe ikwatdoeik.html
zakenzaken-1-2.html
contactcontact.html
linksLinks.html