Zelf doen...

Tonen, betuigen, demonstreren, laten zien, overleggen, produceren, showen, tentoonspreiden, tentoonstellen, tevoorschijn halen, uitstallen, aan de dag leggen, laten zien. Van banken tot grote chemiebedrijven allemaal beginnen ze emotionele levensverhalen

te vertellen in de hoop dat jij en ik er empathie bij voelen. Voor wat? Een gebouw vol met mensen?

Ik wordt niet emotioneel van mijn telefoonabonnement wel als de klachtafhandeling slecht is. Wat me opvalt is dat het nauwelijks over producten en diensten gaat. Het gaat over onze sympathieën en antipathieën die moeten aansluiten bij die nieuwste auto of verzekeringspolis. Pure manipulatie natuurlijk want die auto brengt je alleen maar van a naar b en die verzekeringspolis heeft niks met jouw te maken. De etalage anno nu draait om identificatie met beelden die we vanaf onze kindsheid met de paplepel kregen ingegoten. We zijn geworden waarmee we ons identificeren. Wat zegt dat over ons? Het loont te onderzoeken waarmee ik me identificeer want het laat me zien wie ik werkelijk ben.

volgende zaak >21-verkoopverhaal.html
< vorige zaak19-doelgroep.html
hck etalagemijnhoofd.html
wie ben ikwiebenik.html
wat doe ikwatdoeik.html
zakenzaken-1-2.html
contactcontact.html
linksLinks.html